Logo

%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3

MUB: Yurtsever Halkımıza

by / 0 Comments / 37 View / March 21, 2017

Yurtsever Süryani-Asuri-Keldani-Arami halkımız, bilindiği gibi önemli bir süreçten geçmekteyiz. Bin yıllarca yıllık köklü bir tarihe ve görkemli medeniyetlere sahip olan halkımız, anayurdu Mezopotamya’da uğradığı soykırım, katliam ve baskılar nedeniyle birçok değerini kaybetmiştir. Ağır bir tahribat nedeniyle birliği ve toplumsal iradesi dağıtılan halkımızın içine girdiği gidişat her bireyimizi umutsuzluğa ve çaresizliğe sevk ediyordu. Geleceğe olan güven ve umut tüketildiği için, bireysel kurtuluş esas alınıyordu. Dolayısıyla bireyselleşme tam bir dağınıklık ve örgütsüzlük tablosunu ortaya koyuyordu.

Herkesin halkımızın bittiğini sandığı ve hesaplardan çıkardığı bir dönemde, mücadelemizin doğuşu gerçekleşti. O yılların koşulları ve mücadelemizin iddiası arasında büyük bir uçurum vardı. Çünkü çıkışımız ölüme karşı dirilişi, teslimiyete karşı direnişi, vatansızlığa karşı yurtseverliği temsil ediyordu. Var olan dezavantajlara rağmen halkımızın Mezopotamya’da oluşturduğu kültürel zenginliklere dayanarak, yürüyüşümüze kararlı bir şekilde devam ettik. Siyasal, örgütsel mirastan çok, halkımızın yarattığı eski uygarlıklar bize güç vererek yol gösterdi. Mücadele olarak ülke içinde ve dışında cesareti, fedakarlığı esas alarak, halkımızın ulusal kimliğini her koşul altında temsil etmeyi onuru bir görev olarak saydık. Mücadelemizin maddi manevi kaynağı halkımız olmuştur.

Siyasi, askeri, diplomatik, eğitim, kültürel ve diğer alanlarda faaliyetler yürütmek için, her yıl halkımız içinde sistematik olarak bir kampanya kültürünü geliştirdik. Yürüttüğümüz kampanya ulusal görevlerimizden birisi olduğu için, yurtsever halkımıza da bu gerçekliği kararlı bir şekilde anlatıp, kavratmaya çalıştık. Bilinmeli ki Bethnahrin Ulusal Konseyi MUB’nin Yıllık Kampanyasının hedefi ulusal bir nitelik, siyasi bir amaç taşıdığı için bir bağış olarak değerlendirilemez. Ani bir deprem veya başka bir felaketten dolayı toplanan bir yardımla karşılaştırılmamalıdır. MUB’nin yıllık kampanyası ulusal görev ve sorumlulukların gereklerini yerine getirmek için, bilinçli ve sistematik yürütülen çok yönlü bir faaliyettir. Bu nedenle MUB’nin her üyesi, sempatizanı ve yurtsever halkımız her bireyi kendini yıllık kampanya ya hazırlaması ulusal bir görevidir.

Nasıl ki IŞİD’e karşı hayatı pahasına halkın onurunu savunmak bir görev ise, mücadelenin ihtiyaçlarını karşılamak ta şeref ve onur duyacağımız bir görevdir. Halkımız fitne ve fesadı meslek haline getirenlerin, kötülükten başka hiçbir şey düşünmeyen ruhu bozukların, başka güçlerin hesabına kiralık köleler gibi çalışanların sözlerini ve yalanlarını dinlememelidirler. Halkımızın her kuruşu ulusal birliği ve yeni nesillerin özgür geleceği için kullanılmaktadır.

Son yıllarda siyasal, örgütsel, diplomatik ve askeri alanda attığımız adımlarla kazanımlarımızı daha da büyütmüş ve halkımızın kimliği uluslararası düzeyde layıkıyla temsil edilmiştir. Mücadelemizi daha da büyütmek için ve halkımızı egemenlerin imha politikalarından kurtarmak için her zaman fedakarlığa ve bedel ödemeye ihtiyaç vardır. Bedel ödemekten vaz geçen hiçbir halk veya birey asla özgür olamaz. Şehitlerimizin bize gösterdikleri yol fedakarlıktır. MUB’nin ulusal, siyasal stratejisinin kazanımlarına inanan yurtsever halkımızın duyarlı kesimi, şehitlerimizin fedakarlık mesajını alarak 2016 yılı kampanyasına maddi manevi olarak katılmıştır. MUB’nin 2016 yılının kampanyasına pratiğiyle, düşüncesiyle, emeğiyle katılan bütün yapımıza, yurtsever halkımıza teşekkür ediyoruz. 2016 yılı kampanyamız yurtsever halkımızın bilinçli ve duyarlı katkılarıyla büyük oranda hedefine yaklaşmıştır. Bundan sonra halkımızın her ailesi, bireyi ve iş sahibi ulusal sorumluluk bilinciyle MUB’nin yıllık kampanyasına kendini hazırlamalıdır. Her yurtsever kampanya çalışmalarında yer almasıyla mücadelemiz daha da büyüyecek ve halkımız hergün biraz daha ulusal özgürlük hedeflerine ulaşacaktır. Bütün yapımıza ve halkımıza üstün başarılar diliyor, mücadelemizin öncülüğünde zafere ulaşacağımıza inanıyoruz.

 

Bethnahrin Ulusal Konseyi MUB

Başkanlık Kurulu

21.03.2017

Your Commment

Email (will not be published)