Logo

mub-copie-2

MUB: Mezopotamya ve anadoluda halklara karşi devam eden soykirimi durdurmaliyiz

by / 0 Comments / 142 View / April 24, 2018

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm hükümetleri İttihat Terakki cemiyetinin tek tipçi ideolojisini esas alarak, farklı kimliklere karşı soykırımcı siyaseti uygulamışlardır. AKP hükümeti uygulanan imha, inkar zihniyetinin temsilcisi olarak, halkları tamamiyle yoketmek amacıyla Ortadoğu çapında kanlı bir savaş başlatmıştır. 1915 soykırımında Ermeni, Süryani-Asuri- Arami-Keldani, Rum Pontus Hiristiyan halkları yoketme siyaseti günümüzde de devam etmektedir.

24 Nisan 1915 yılında başta Ermeni aydın ve ileri gelenleri esir alındılar. Daha sonra Hiristiyan halklara karşı değişik bölgelerde toplu katliamlar kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. Tehcir kanunu adı altında demografik değişim planıyla soykırıma bir kılıf uydurulmaya çalışıldı. Süryani, Ermeni, Rum halklarından iki milyondan fazla insan katledilirken, yüzbinlercesi de yerlerinden yurtlarında sürgün edilmişlerdir. Yeniçeri ocaklarında devşirilen diğer halkların ve özellikle Hiristiyanların çocukları gibi, 1915 soykırımında da onbinlerce çocuk devşirildi. Onbinlerce kadın, genç kız zorla Müslümanlaştırılarak, gayri insani evliliklere mahkum edildiler. Tam 103 yıldır yapılan bu vahşet ve soykırım hala inkar edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun yaptığı ve TC tarihi boyunca devam ettirilen soykırım siyasetini yeterli bulmayan AKP hükümeti, hayatta kalan Hiristiyanları da bir şekilde vatansızlaştırmaya ve talandan geri kalan mal-mülklerine de el koymaya çalışmaktadır. 103 yıl önce yapılan soykırım engellenmiş olsaydı, bugün AKP hükümeti Afrin’de ve Mezopotamyanın birçok şehrinde soykırıma girişemiyecekti ve demografik değişim gerçekleştiremiyecekti. Ortadoğu için büyük bir tehdit haline gelen AKP-MHP faşizmi, eğer halkların ortak mücadelesiyle durdurulamasa, TC’nin soykırımcı siyaseti yüzyıl daha devam edecektir. Dolayısıyla hayatta kalan etnik, kültürel kimlikleri yoketme siyaseti hep uygulanacaktır. Bu kanlı, ırkçı ve insanlık dışı siyasete karşı büyük bir mücadele verme zorunluluğu kendini insanım diyen herkese dayatmaktadır. Ortadoğu halkları İttihat Terakki ve DAEŞ vahşet örgütünün soykırımlarını birkez daha yaşamamaları için, AKP’nin temsil ettiği TC’nin ırkçı ve faşist siyasetine karşı, birlik olmaları hayati önem taşımaktadır. Çünkü ya demokrasi, özgürlük ve barış için mücadele vererek halklar kendi kurtuluşlarına kavuşacaklarıdr, yada AKP-MHP faşizminin diktatorlüğü altında karanlık bir döneme girilecektir.

24 Nisan Ermeni soykırımının, 19 Mayıs Rum Pontus soykırımının, 15 Haziran Süryani-Asuri-Arami- Keldani halkının soykırım günleridir. 24 Nisan Ermeni halkının soyırımını anma günü vesilesiyle tüm soykırım şehitlerini birkez daha saygıyla anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bu suç’un katillerinden hesap sormak için ve yeni soykırımları engellemek amacıyla tüm devletleri 1915 soykırımını tanımaya ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihiyle yüzleşmesi için baskı yapmaya davet ediyoruz. Bethnahrin Ulusal Konseyi olarak halkımızı Mezopotamya ve Anadoludaki Hiristiyan, Ezidi, Alevi, Kürt ve soykırım tehlikesi altında olan halkları ortak mücadeleye çağırıyoruz.

 

BETHNAHRİN ULUSAL KONSEYİ (MUB)

               BAŞKANLIK KURULU

                           24.04.2018

 

Your Commment

Email (will not be published)