Logo

mub-copie-2

MUB: Mesih’in Diriliş Bayramı Halkımızın Özgürlük Teminatıdır

by / 0 Comments / 19 View / April 1, 2018

Katolik mezhebine bağlı halkımızın ve Hristiyan aleminin Mesih’in Diriliş Bayramını demokrasiye, özgürlüklere ve barışa vesile olma umuduyla karşılıyoruz. Çünkü Mesih’in Diriliş bayramı bütün insanlık için büyük bir umut olduğu gibi Hristiyan Süryani-Asuri-Keldani-Arami halkımız içinde her zaman yaşama ve değerlerini koruma inancı olmuştur. Ortadoğu ve Bethnahrin’in günümüzde yaşadığı olaylar statükocuların ve onların zehir gibi taşıdıkları karanlık zihniyetin tehlikesi bizleri kararlı, cesaretli ülkemize ve değerlerimize büyük bir fedakârlıkla bağlı kalmayı zorunlu kılmaktadır. Mesih’in dirilişi bütün insanlığa zalimlere karşı gösterdiği kurtuluş ve ışıklı yolu halkımıza da göstermiştir. Halkımız Mesih’in doğuşuyla birlikte Ortadoğu ve tüm dünyada yayılan Hristiyanlık dinine inanarak bu kutsal yolda yürüme tercihini ortaya koymuştur. İnancına kararlı bir şekilde bağlı olduğundan dolayı da kendisine karşı yapılan tüm soykırım, katliam, saldırı ve baskılara karşı da büyük bir direniş sergilemiştir.
Ortadoğu’da ki statükocu, fundamentalist, tek tipçi, ırkçı ve faşist güçler halkımıza ve farklı inanç sahibi olan topluluklara karşı son yüzyıldan beri vahşi bir savaş yürütmektedirler. 1840’lı yıllarda Botan, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Urfa, Adana ve diğer bölgelerde başlayan saldırılar 1915 yılında soykırımla yeni bir boyut kazanmış ve Hristiyan halkların bütün bölgeden yok edilmesi hedeflenmiştir. 1980 yılında İslam adına hareket ettiğini iddia eden devlet ve onların temsilcileri Pakistan’da aldıkları bir kararla tekrar soykırımdan kurtulan Ortadoğu’da ki Hristiyanları yok etmeyi planlamışlardır. 2000’li yıllarda bu defa cihatçı örgütler devreye sokulmuş ve dünyanın gözleri önünde Irak, Suriye başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya kadar halkımıza ve Hristiyanlara karşı büyük bir terör estirilerek yeni bir soykırım konsepti devreye sokulmuştur. 6 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD vahşet örgütü Ninova Ovası’na saldırmış ve yaklaşık 150 bin Hristiyan’ın yerini, yurdunu terk etmelerine sebep olmuştur. Ancak bütün bu plan ve insanlık dışı saldırılar hiçbir zaman neticeye ulaşmadı bundan sonra da ulaşmayacaktır. Çünkü halkımız Ninova Ovası’na tekrar dönmekte kiliselerini, evlerini, iş yerlerini inşaa etmektedirler.
Suriye’de Türk Devleti ne kadar saldırsa saldırsın IŞİD ve diğer cihatçı örgütlere ne kadar destek verirse versin halkımız ve mazlum bütün halklar özgürlüklerini mutlaka kazanacaklardır. Mesih’in Diriliş bayramı bize sabırlı, umutlu, inançlı ve insanlıktan yana olmayı öğretmiştir. Mesih’in zalimlere karşı sergilediği direniş büyük bir dirilişe yol açması bizim için bir kurtuluş örneğidir. Bethnahrin ve Ortadoğu’da katliamsız, savaşsız, baskısız bir yaşam sürdürmek ve özgür bir gelecek kurarak bayramlarımızı barış içinde kutlamak için birliğe, demokratik bir mücadeleye, hak ve hukukumuzu kazanmaya, kimliğimizi temsil edip değerlerimizi savunup, geliştirmek için Mesih’in diriliş yolunda yürümeyi esas almak zorundayız. Bethnahrin’de yeni bir yaşam ve yeni bir statü demek köleliğe hayır ve halkımızın kurtuluşu demektir. Irak, Suriye, Türkiye, Lübnan ve diasporada ki halkımızın, dini liderlerimizin, şehit ailelerimizin ve Katolik mezhebine bağlı bütün Hristiyanların Mesih’in Diriliş bayramını kutluyor özgür, barış dolu nice bayramlar ve yarınlar diliyoruz.

MUB Başkanlık Kurulu
2018.03.31

Your Commment

Email (will not be published)