Logo

mub-copie-2

MUB: Halkların ortak iradesi HDP ile demokratik bir Türkiye kuralım

by / 0 Comments / 67 View / May 24, 2018

Türkiyede AKPMHP ittifağı 24 Haziran Parlamento ve Cumhurbaşkanlık seçimleriyle faşist diktatörlüğe bir kılıf uydurmak istiyorlar. Çünkü Mezopotamya, Anadolu ve hatta Ortadoğuda kanını dökmedikleri hiçbir halk kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde olduğu gibi, varlığını ve geleceğini halkların soykırımında görmektedir. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğanın diktatör olmasına karar verilmiştir. Recep Tayyip Erdoğanda Türk halkının ve Müsülmanların duygularını sömürerek halklara farklı inançlara, muhalif olanlara günde birkaç defa hakaret ederek, diktatör olmayı kabul ettiğini pratikte ortaya koymaktadır. Bundan dolayı Türkiyedeki gidişat, tüm insanların hayatını zindan edecek vahim boyutlara ulaşmıştır. Anti demokratik olağanüstü hal uygulamalarıyla adalet, hukuk ve insan hakları ayaklar altına alınmıştır. Herkesin görüp yaşadığı gibi Türkiye halklarına siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal bir felaket dayatılmaktadır. AKPMHP faşizmi 21. Yüzyılda Türkiye halklarını karanlık bir zihniyetin zincirlerine mahkum etmeyi hedeflemiştir.

Faşist diktatörlük tarafından bireysel, etnik, dinsel ve toplumsal kimliği tehdit edilen Türkiye halklarına 24 Haziran seçimlerinde tarihi görev düşmektedir. Faşist saldırıları durdurmak için, bütün kesimler, renkler ve kimlikler güçlerini Halkların Demokratik Partisinde birleştirmeleri yaşamsal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çünkü HDP tüm kimliklerin temsil edildiği ve yaşam bulduklar bir platformdur. Türkiyedeki tüm renkleri, kimlikleri, toplumsal kesimleri yansıtan ve yeni umutlar yaratan bir liste ile, 24 Haziran seçimlerine hazırlanmasıyla bu niteliğini birkez daha ortaya koymuştur. Ayrıca Türkiyede ezilenlerin, ötekileştirilenlerin inkar edilerek yokedilmeye çalışılanların cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin Demirtaş’ın olması HDPyi güçlendireceği gibi herkesi umutlandırmıştır. Çünkü Sayın Selahattin Demirtaş özgürlükçü, direnişçi bir siyasi çizginin temsilcisi ve milyonların özlemlerini ifade eden, halkların ortak sesidir. Sayın Selahattin Demirtaşın hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde cezaevinde rehin tutulması, halkların iradesine karşı yapılan faşist bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişten günümüze kadar halkların liderlerine, aydınlarına ve ortak değerlerine karşı hep saray entrikalarına başvurmuştur. Günümüzde de AKPMHP ittifağıyla 24 Haziran seçimlerine giderken benzer komplolarla sonuç almaya çalışacaktır.

HDP, AKPMHP faşist diktatörlüğünün komplocu, inkarcı sistemine karşı olan demokratik bir yönetimin alternatifidir. Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı da diğer halklar gibi, kimliğini Sayın Tuma Çelik adaylığıyla HDP’de temsil etmektedir. Bunun için 24 Haziran seçimlerinde halkımızın bütün kesimlerinin ulusal birlik sorumluluğuyla Sayın Tuma Çeliki desteklemeleri büyük önem taşımaktadır. Uzun yıllardan beri halkımızın ulusal mücadelesi içerisinde olan Sayın Tuma Çelik, Türkiye Parlamentosuna seçildiğinde Süryani kimliğini bu platformda da temsil edecektir. Ülke içinde ve dışında halkımızın sorunlarını Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurması, tüm halkımızın başarısı olacaktır. HDP Türkiyede ve Ortadoğuda demokratik yaşam felsefesini halkların eşitliğine dayalı ortak bir yönetimi savunduğu için Türkiye halkları onun oluşturduğu platformda inanarak biraraya gelmişlerdir. 24 Haziran seçimlerinde halkımızın siyasal, kültürel, toplumsal kurum kuruluşlarını, köy, şehir,bölge, dernek ve federasyonlarını, aydın ve Kilise heyetlerini HDPnin barajı aşması ve demokratik bir Türkiye için harekete geçmeye davet ediyoruz. Her Süryani oy hakkı olan akraba, dost ve arkadaşlarını sandığa gidip oyunu Sayın Selahattin Demirtaş ve HDP lehinde kullanmaya ikna etmelidir. Faşizme karşı halklarla el ele vererek barış ve özgürlük için barajları aşacağız. Bu temelde ülke içinde ve dışında tüm yurtsever halkımızı HDP ve Sayın Selahattin Demirtaş için yoğun bir çalışma yürütmeye çağırıyoruz.          

BETHNAHRİN ULUSAL KONSEYİ (MUB)

          BAŞKANLIK KURULU

                   24.05.2018

 

Your Commment

Email (will not be published)