Logo

mub-copie-2

MUB: Halkımızın ve tüm hiristiyanların Mesih’in doğuş bayramını ve yeni yılını kurtuluş inancıyla kutluyoruz

by / 0 Comments / 65 View / December 24, 2017

Mesih’in doğuş bayramını ve 2018 yeni yılı büyük umutlarla karşıladığımız ve kutlamaya başladığımız bugünler de Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkımız özgürlük özlemleriyle kararlı bir mücadele vermektedir.

Halkımızın toprakları işgal edildiğinden, birliği dağıtıldığından ve ağır baskılarla kölece bir yaşam dayatıldığından dolayı bayramlarımızın özü ve coşkusunu da bittirmeye yönelik saldırgan bir zihniyetin hedefi haline geldik. Ancak bayramların barış, dayanışma ve yaşamı güzelleştirme özelliklerini yaşayıp yaşatabilecek en uygun mekân insanın anavatanı ve demokratik bir düzendir. Çünkü demokrasi olmadan bayramlar güven ve huzur içinde özgürce kutlanamazlar. Dolayısıyla bir toplumun ve halkın huzur içinde yaşayabilmesinin temel şartları, birlik olmak, anavatanına, tarihsel, kültürel değerlerine sahip çıkmak ve hertürlü saldırılara karşı direnmektir.

Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB) öncülüğünde halkımızın tarihsel, kültürel şanına ve Mesih’in insanlık için ortaya koyduğu temel prensiplerine uygun verdiğimiz mücadele, halkımızın özgürlüğü içindir. Bethnahrin coğrafyasının bütün parçalarında ve diaspora’da halkımızın tüm kesimlerinin isim mezhep farkı yapmadan birleşmesi için, kararlı bir şekilde sergilenen ulusal kurtuluş direnişi kuşkusuz onurlu bir yaşam içindir. İnsanlığın ortak mirası haline gelen Mezopotamya uygarlığına saldıran karanlık güçler, birçok yerleşim birimini yakıp yıkarak harabeye çevirdiler. Yüzyıllardan beri devam eden bu yıkıcı ve barbar zihniyet sahiplerinin, enkaz haline getirdikleri şehirlerde, köylerde, Kilise ve Manastırlarda halkımız bir mum yakarak, bir yeniyıl ağacını süsleyerek iradesini ve yaşam umudunu ortaya koyarak tüm dünyaya mesaj vermiştir.

Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB) öncülüğünde verilen yeni özgürlük mücadelesinin felsefesiyle binlerce Süryani-Asuri-Arami-Keldani genci hayatlarını ortaya koyarak, kutsal değerlerini savunmaktadırlar. Xabur, Rakka, Ninova ve diğer birçok yerdeki kutsal mekanların, barbarların elinden özgürleştirilmesi için, onlarca şehit verilmiştir. Kiliselerin çanları yeniden çalınması, haçların tekrar yerlerine konulması, ayrıca halkımız tekrar Gozarto’da, Ninova Ovasına’da ve ülkemizin birçok alanında bayramlarını güven içinde kutlayabiliyorsa, verilen ulusal özgürlük mücadelemizin ve kahraman şehitlerimizin sayesindedir.

Ulusal birliğimizi güçlendirdiğimiz oranda, halkımızın konumu ve rolü Ortadoğu’da daha da büyüyecektir. Dolayısıyla Ortadoğunun demokratikleşmesi ve halklar kendi bayramlarını özgürce kutlayabilmeleri için, mücadelemizin daha çok güçlenmesine büyük bir ihtiyaç vardır. Halkımızın dayanışma, paylaşma, barış ve sevgi duygularıyla gösterdiği fedekarlık bizi mutlaka zafere götürecektir.
Bu temelde 2017 yılının kazanımlarıyla eksik ve yetmezliklerinden çıkardığımız derslerle 2018 yılını karşılarken başta şehitlerimizin, dini liderlerimizin, yurtsever halkımızın ve tüm Hiristiyan aleminin Noel bayramını ve yeni yıllarını kutluyoruz. Tüm yapımızı ve halkımızın kurum kuruluşlarını ulusal sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB)
Başkanlık Kurulu
24.12.2017

Your Commment

Email (will not be published)