Logo

mub-copie-2

MUB öncülüğunde halkımızın direniş tarihi yazılıyor

by / 0 Comments / 12 View / June 18, 2018

MUB genel başkanımız adına, MUBnin 18. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle şehitlerimizin ailelerini, mücadele arkadaşlarımızı, halkımızın canını ve onurunu savunan savaşçılarımızı, yurtsever halkımızı ve dostlarımızı mücadeleye olan büyük inancımızlasaygıyla selamlıyoruz.

Bilindiği gibi Ortadoğuda statükocu, ırkçı ve soykırımcı zihniyete karşı 1980’li yıllarından itibaren başlattığımız özgürlük mücadelesi, kararlı adımlarla devam etmektedir. Halkımıza imhanın ve vatansızlığın dayatıldığı bir dönemdegerçekleştirdiğimiz direnişçi çıkışla, yeni bir tarih sayfası açılmıştır. Bu tarihi çıkış özgürlükçü bir harekete dönüşmüş ve halkımızın bütün kesimlerini kapsayan ulusal bir niteliğe ulaşmıştır. Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkımızı yoketmeye çalışan sömürgeci uygulamalara karşı, cesaret ve fedekarlık dolu devrimci bir ruhla esaret zincirleri parçalanmış ve onurlu bir yaşama karar verilmiştir. Ülke içinde ve dışında atılan her adım beraberinde siyasal, örgütsel ve toplumsal kazanımları getirmiştir. Mücadelemiz yıldan yıla gelişerek halkımıza moral ve ulusal birlik kaynağı olmuştur. Atılan her adım bir devrim niteliğinde olduğu için, eski kalıplar, tabular aşılmış, kaygıların yerini özgüven duygusu almıştır.

İkibin yılına kadar verilen düşünsel, örgütsel ve ulusal mücadele partileşmeyle taçlandırılmıştır. Bethnahrin Özgürlük Partisi GHB’nin 18.06.2000 tarihinde kuruluşuyla, yeni siyasal bir atılım gerçekleştirilmiştir. Bu çağdaş atılımla halkımızın kurtuluş felsefesini oluşturmuştur. Öncülük alanında yaşadığı boşluğa güçlü bir şekilde cevap verilmiş, teslimiyetçi anlayışa isyan bayrağı açılmıştır. Bethnahrin Ulusal Konseyi MUB 30.12.2005 tarihine, GHB’nin ikinci kongresinde kuruluşuyla mücadele tarihimizde yeni bir aşamaya iddialı bir giriş yapılmıştır. Çünkü ülkemizin her parçasında ve diasporada oluşturulan siyasal, toplumsal, kültürel, basın yayın kurum kuruluşlarıyla ulusal birliği gerçekleştirmenin temeli atılmıştır. Bethnahrin toprakları üzerinde kurulan farklı devletlerin koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulan siyasal, örgütsel yapılarla halkımız arasında ulusal bağlar kurulmuştur. Böylece birbirinden tecrit edilen halkımızın kesimleri arasında mezhep isim farkı yapılmadan, ulusal birlik duygusu ve bilinci gelişmiştir. Bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla halkımız dünyanın her yerinde layıkıyla temsil edilmesi için azami bir çaba sarfedilmiştir. Yürütülen siyasal, diplomatik, basın yayın, toplumsal ve askeri çalışmalarla halkımızın kimliği ve varlığı şehit olma pahasına savunulmuştur. Mücadelemizin demokratik, çağdaş niteliğini ortaya koyan kadın örgütlenmesidir. Bethnahrin kadınları asırlar sonra ilk kez MUB öncülüğünde özgür iradeleriyle tarih sahnesine çıkarak, özgürlüğü kendi pratiklerinde yaşamışlardır.

MUB’nin mücadele tarihi kahraman şehitlerimizin özgür yaşamı temsil etme tarihidir. Bu tarihi kanlarıyla yazan onlarca şehidimizi saygıyla anıyor, 18 Haziran MUB’nin kuruluş günü vesilesiyle yurtsever halkımızı ulusal mücadelemiz etrafında örgütlenmeye ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz. Bütün arkadaşların ve yurtsever halkımızın 18 Haziran MUB’nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Yaşasın MUB’nin ulusal öncülüğü

Yaşasın halkımızın özgürlük mücadelesi

Kahrolsun gerici soykırımcı zihniyet    

BETHNAHRİN ULUSAL KONSEYİ (MUB)

       BAŞKANLIK KURULU

                 17.06.2018

Your Commment

Email (will not be published)