Logo

mub-copie-2

MUB: Kahraman Şehitlerimiz, Halkımızın Özgürlük Güvencesidir

by / 0 Comments / 67 View / October 9, 2018

Bethnahrin Ulusal Konseyi MUB öncülüğünde verilen özgürlük mücadelemizin tarihinde, kahraman şehitlerimiz, zaferin yolunu aydınlatmışlardır. Çünkü, ölümsüz şehitlerimiz halka olan sevgileriyle büyük bir fedakarlık ve cesaret örneğini sergileyerek Bethnahrin topraklarını Fırat ve Dicle nehirleri yanında, kanlarıyla sulamışlardır. Süryani-Arami-Asuri-Keldani halkının kendi tarihsel, kültürel değerleriyle ve öz kimliğiyle anavatanında başı dik, anlı açık ve özgürce yaşayabilmesi için; şehitlerimiz her türlü zorluklara ve baskılara karşı hayatlarını feda etmişlerdir.

Şehitlerimizi kahramanlaştıran, taşıdıkları ulusal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdikleri tarihsel pratikleridir. Kendi varlıklarını, halkın uğrunda mum gibi eritebilecek kadar yüce bir özveride bulunan şehitlerimiz, halkımızı hiçbir ayırım yapmadan ulusal birliğe, anavatana, diline, geleceğine sahip çıkmaya çağırmaktadırlar. Çünkü onlar, halkımızın birleşerek bütün imkanlarını örgütleyerek güç olabileceğine ve bütün dünyaya haklı sesini duyurabileceğine inanarak bu yola koyuldular. Dawronoye hareketine katılarak Bethnahrin’in bölünen coğrafya parçaları arasında, cemaatleştirilmiş halkımızın gönlünde ve bilincinde sağlam ve sarsılmaz köprüler kurdular. Ayrımcılığın ve ayrılığın, teslimiyetin ve suskunluğun ağır tahribatlarını isyanlarıyla teşhir ettiler.

Köleliği ve başka güçlerin boyunduruğu altında yaşamayı asla kabul etmediler. Diaspora ile ülke arasında yurtseverlik bağlarını güçlendirdiler. Şehitlerimiz Kandil, Ninova ovası, Gozarto, Turabdin ve Zagros dağlarında ve kabristanlarında anıtlaşarak ölümsüzleştiler. Kimisi statükocu, inkarcı güçlere karşı, kimisi vahşi fündemantalist İŞİD vahşet Örgütüne karşı son nefesine kadar mücadele ederek şehit düştüler.

Anavatan Bethnahrin’e bağlılık, halkın içinde bulunduğu trajik ve travma tik duruma karşı duyulan sorumluluk, Bethnahrin Ulusal konseyinin kurtuluş düşüncesine olan inanç yeni bir yaşam felsefesini geliştirmiştir. Şehitlerimiz, bu  yeni yaşam inancını bir bayrak gibi taşıyarak halkımızı tehlikeler karşısında uyandırmayı kutsal bir görev bilmişlerdir. Dolayısıyla bu uğurda canlarını bile feda etmeyi bir an bile tereddüt etmemişlerdir.

Ulusal özgürlük mücadelemizin temel bir ilkesi ve ölçüsü, şehitlerimizin ortaya koyduğu tutumu rehber alarak bütün zorlukların üstesinden gelebilmemizdir. Çünkü şehitlerimiz, mücadelemizin ortak iradesinin temsilcileridirler. Halkımızın onuru ve özgür yaşam sembolüdürler. Bethnahrin Ulusal konseyi olarak, 10 Ekim şehitleri anma günü vesilesi ile, halkımıza olan sözümüz, şehitlerin özgürlük bayrağını daha da yükseltmek halkın davasını ve kurtuluşunu zafere ulaştırmaktır. Şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve saygıyla anarken, geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmayı ulusal bir görev olarak herkes tarafından bilinmesini ve bu şekilde yaklaşılması gerektiğini bekliyoruz. Halkımızı ve tüm yapımızı şehitleri anma etkinliklerine katılmaya ve anılarını yaşatmaya davet ediyoruz. Şehitlerin silahlarını yerde bırakmayan ve mevzilerine yenilerini katan kahraman savaşçılarımıza da üstün başarılar diliyor ve halkımızı ülke içinde ve diaspora da mücadelemizin etrafında kenetlenmeye, gücünü duygu ve düşüncelerini birleştirmeye bütün engelleri aşmaya ve dünyanın saygısını kazanmaya çağırıyoruz. Şehitlerimiz, halkımızın özgürlük güvencesidirler.

Yaşasın şehitlerimiz, yaşasın halkımızın özgürlük mücadelesi!

 

MUB Başkanlık kurulu

08.10.2018

Your Commment

Email (will not be published)